Privacy

Privacyverklaring Start it @kbc

Start it @kbc vindt de bescherming van uw privacy belangrijk. Daarom streeft Start it @kbc ernaar (uw) persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken. Met deze privacyverklaring wil Start it @kbc u informeren over de verwerking van (uw) persoonsgegevens specifiek met betrekking tot het gebruik van Start it @kbc.
Door de diensten van Start it @kbc te gebruiken, erkent u deze privacyverklaring te hebben gelezen en de inhoud ervan te aanvaarden.

1. BETROKKEN PARTIJEN

Start it @kbc is een gezamenlijke samenwerking tussen de volgende partners:

KBC Groep NV,
Flanders DC VZW,
Accenture NV,
Universiteit Antwerpen,
Cronos NV,
Vikingco NV, en
iMinds VZW.

Een overzicht van de partners vindt u (via hun logo) op de Start it @kbc website. U kunt ook een lijst van de partners opvragen via e-mail naar startit@kbc.be.
De samenwerking Start it @kbc, Schoenmarkt 25 – 2000 Antwerrpen is de verantwoordelijke voor de verwerking.
Voor het plannen, promoten en ter beschikking stellen van tickets voor events van Start it @kbc doet Start it@kbc een beroep op Eventbrite (zie punt 3.4).

2. PERSOONSGEGEVENS: WELKE GEGEVENS WORDEN ER VERZAMELD?

In het kader van het gebruik van de website en voor de dienstverlening via Start it @kbc kunnen verschillende gegevens verwerkt worden. Het betreft o.m.:

Uw e-mailadres voor de nieuwsbrief
Uw naam en e-mailadres als u commentaar wenst te geven op de website
Uw naam en e-mailadres om deel te nemen aan een event (via Eventbride – zie punt 3.4)
Uw gegevens om een Start it @kbc account te maken: naam, e-mailadres, telefoonnummer, gebruikersnaam en wachtwoord
Gegevens en informatie over uw dossier

3. DOELEINDEN: WAARVOOR WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS VERZAMELD EN VERWERKT?
3.1 ALGEMEEN

In het algemeen verwerkt Start it @kbc uw persoonsgegevens om de door haar aangeboden diensten te kunnen aanbieden. De partners gebruiken die persoonsgegevens enkel binnen de Start it @kbc context en niet voor eigen doeleinden buiten Start it @kbc.

3.2 E-MAIL – NIEUWSBRIEVEN EN INFORMATIE

Als u hebt aangegeven dat u dat wenst, bijvoorbeeld door u in te schrijven op onze website voor de nieuwsbrieven of door een Start it @kbc account aan te maken, zal Start it @kbc uw e-mailadres gebruiken om u te informeren over nieuwe interessante topics op Start it @kbc, nieuwe functionaliteiten binnen Start it @kbc of events binnen Start it @kbc georganiseerd door de partners van Start it @kbc.
In elke nieuwsbrief heeft u de mogelijkheid om u op een eenvoudige manier uit te schrijven voor die nieuwsbrieven, zodat u die in de toekomst niet meer ontvangt. Of u kunt hiervoor ook een e-mail sturen naar startit@kbc.be.

3.3 COMMENTAREN OP DE START IT @KBC WEBSITE

Om commentaar te kunnen geven op de Start it@kbc website moet u altijd uw naam en e-mailadres invullen. Uw naam wordt gepubliceerd bij uw commentaar. Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd, maar dient enkel voor een interne controle.
U moet er zich van bewust zijn dat uw commentaren gepubliceerd worden op de website en dus publiek toegankelijk zijn. We raden u dan ook aan om geen persoonlijke gegevens in die commentaren te schrijven.

3.4 DEELNAME AAN EVENTS – EVENTBRITE

Voor het plannen, promoten en ter beschikking stellen van tickets voor events van Start it @kbc doet Start it@kbc een beroep op Eventbrite.
De informatie die u verstrekt, o.m. bij de registratie voor een event, valt onder het privacybeleid van Eventbrite. Dit privacybeleid is te vinden op www.eventbrite.nl/privacypolicy. Start it@kbc raadt u dan ook ten sterkste aan dit privacybeleid van Eventbrite nauwkeurig door te nemen.
Na registratie op Eventbrite, gebruikt Start it @kbc uw naam en e-mailadres om u via Eventbrite uw tickets te bezorgen. Daarnaast gebruikt Start it @kbc die gegevens ook om u via Eventbrite op de hoogte te houden van toekomstige events van Start it @kbc. Als u die informatie liever niet (meer) wenst te ontvangen, dan kunt u zich hiervoor uitschrijven via uw account bij Eventbrite.

3.5 START IT @KBC ACCOUNT

De gegevens die u meedeelt bij de registratie van uw account worden gebruikt voor gebruikersbeheer, en meer specifiek om u:

als lid te kunnen registreren, en
toegang te kunnen geven tot (de besloten ruimtes van) Start it @kbc via een aanlogprocedure.

Start it @kbc gebruikt uw telefoon en e-mailadres uit uw Start it @kbc account om u te contacteren voor de opvolging van uw dossier (bijvoorbeeld uitnodiging bij pitch, vragen van reviewers, …).
Door een Start it @kbc account aan te maken, laat u uw interesse blijken in Start it @kbc. Daarom zal Start it @kbc uw e-mailadres gebruiken om u nieuwsbrieven en informatie te sturen zoals beschreven in punt 3.2, waarvoor u zich ook altijd kan uitschrijven.

3.6 UW DOSSIER EN INFORMATIE

De partners zullen uw dossier, de inhoud van uw plannen en de informatie die u meedeelt (mondeling of schriftelijk) gebruiken om uw dossier te beoordelen, om u feedback te geven en om u de Start it @kbc dienstverlening aan te bieden wanneer uw dossier wordt aanvaard.
Tijdens de dienstverlening kunnen er foto’s en filmpjes gemaakt worden die gebruikt worden om Start it @kbc en de startups te promoten. Door deel te nemen aan het Start it @kbc concept geeft u uw kosteloze toestemming om die foto’s en filmpjes te gebruiken en openbaar te maken via alle middelen en/of media voor verspreiding voor alle publicitaire doeleinden die betrekking hebben op Start it @kbc. Voor zover vereist, doet u afstand van alle mogelijke rechten die een wet of enige andere dwingende bepaling u zou toekennen.
Start it @kbc zal uw dossier niet delen met derden zonder uw toestemming.

4. UW RECHTEN EN KEUZES

Conform de Belgische privacywetgeving, geven we je het recht om kosteloos een overzicht te krijgen van de persoonsgegevens die Start it @kbc over jou verzamelt, alsook om (waar relevant) foutieve gegevens te corrigeren. Om deze rechten uit te oefenen, kan je een e-mail sturen naar startit@kbc.be. Om te vermijden dat iemand anders uw rechten zou uitoefenen, moeten we uw identiteit redelijkerwijs kunnen verifiëren. Daarom vragen we u om bij de uitoefening van uw rechten een kopie van uw identiteitskaart toe te voegen.
Als u de nieuwsbrieven van Start it @kbc niet meer wenst te ontvangen of u niet meer op de hoogte wil gehouden worden van toekomstige events, kunt u zich hiervoor eenvoudig uitschrijven zoals hierboven beschreven (zie punt 3.2 en 3.4).

5. COOKIES EN ANANLYSES

Als u cookies – door uw browserinstellingen – aanvaardt, gaat Start it @kbc ervan uit dat u, als u verder surft, toestemt met de gegevensverwerking die daaruit voortvloeit, zelfs als die gepersonaliseerd wordt, zoals beschreven in de Cookieverklaring.

6. LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

De Start it @kbc website kan hyperlinks naar websites of informatie van derde partijen bevatten, bijvoorbeeld van partners. Start it @kbc heeft geen controle over die websites of die informatie van derde partijen.
De aanbieders van die websites of informatie kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. Wij adviseren u dan ook om die door te nemen. Start it @kbc is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites, enig gebruik ervan of het privacybeleid van die websites.

7. HERZIENING PRIVACYVERKLARING

Als gebruiker van Start it @kbc bent u er zich van bewust dat de verwerking van persoonsgegevens kan evolueren onder invloed van verschillende factoren zoals veranderende regelgeving, technische ontwikkelingen en wijzigingen van verwerkingsdoeleinden.
Om u daarover te informeren, publiceert Start it @kbc op geregelde tijdstippen een geactualiseerde versie van de privacyverklaring op zijn website.